Koncoročné podujatie CIB Bank

Pri tejto udalosti ožil nádherný svet podľa Verneho. Vďaka veľkolepej svetelnej maľbe hostia opustiac realitu prechádzali do ozajstného sveta snov steampunku. Každý prvok udalosti bol odrazom predstavených budúcich vynálezov a dobrodružstiev cestovania po celom svete.

Náš najmilší detail:

CIB BANKOMAT – Táto udalosť sa inšpirovala vlastným bankomatom v štýle steampunk. Počas večera si hostia mohli vziať domov vlastný viktoriánsky portrét vytlačený spoločnosťou CIB Bankomat.

Zákazník
CIB